Лична карта

Slider

Потпишан Договор

EUROMEDICS SWISS е специјализирана за обработка и зачувување на матични клетки од папочна врвка, со цел тие по потреба да можат да се искористат во иднина.

EUROMEDICS SWISS има висококвалитетни стандарди во однос на транспортот, обработката и безбедното зачувување на крвта од папочната врвка на Вашето бебе.

Безбедноста на целата процедура на обработка и зачувување на матичните клетки на Вашето бебе е многу важна за нас. Кога ќе станете дел од нашето семејство ќе ја видите важноста што ја има Вашето дете за целата наша процедура.

Можете да најдете копија од вашиот договор преку земањето на лична сметка со ваш број за идентификација како и лозинка.

Фактури

Можете да најдете копија од вашите фактури преку Вашата лична сметка со Вашиот број за идентификација и лозинка.

Договор

Можете да најдете копија на Вашата информација за контакт во Вашата лична сметка со Вашиот број за идентификација и лозинка.

Потврда

Можете да најдете копија на Вашата потврда преку Вашата лична сметка со Вашиот број за идентификација и лозинка.

Плаќања

Можете да плаќате директно на овие сметки:

Банка                       VP BANK (SCHWEIZ) AG

Beneficiary                   EUROMEDICS SWISS AG

IBAN CHF                        CH11 0853 4102 1270 6000 1

IBAN EUR                        CH81 0853 4102 1270 6000 2

IBAN USD                        CH54 0853 4102 1270 6000 3

SWIFT                               VPBVCHZH

Депозитот на сметката секогаш треба да го има името на корисникот, код за идентификација и бројот на договорот.

Плаќањето исто така може да биде на рати.

Контактирајте не доклку Ви се потребни понатамошни информации.

 

Откако ќе платите, влезете со Вашиот код за идентификација и лозинка и видете го Вашето плаќање во Вашиот личен фолдер.