ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 определува барања за квалитетен менаџмент систем во услови кога на организацијата и е потребно да ја демонстрира сопствената способност да обезбеди продукт кој одговара на потребите на потрошувачот и се стреми да ги задоволи барањата на потрошувачот преку ефективна примена на системот, вклучително и процесот на постојано подобрување на системот и безбедноста на клиентот, како и важечките закони и регулаторните барања.

Напишете коментар