Category Archives: Akreditacija

Американска Асоцијација на Банки за Крв

AABB е професионално тело стационирано во САД и организација за стандарди создадена во 1947 година од страна на Американската Асоцијација на Банки за Крв. AABB’s Програмата за Акредитација се стреми да го подобри квалитетот и сигурноста на собирањето, обработката, тестирањето, дистрибуцијата и администрирањето на крвта и крвните продукти. Програмот за Акредитација го овозможува квалитетот и […]

Светска Здравствена Организација Пракса на Добро Производство

Пракса на добро производство(GMP) е производство и тестирање кое обезбедува квалитет на производот. Праксата на Добро Производство(GMP) е дел од сигурноста на квалитетот која гарантира дека производите се произведени и контролирани од квалитетни стандарди во согласност со нивната употреба и како што се бара во процесот на продажба. Во Euromedics Swiss, оваа акредитација е додадена […]

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 определува барања за квалитетен менаџмент систем во услови кога на организацијата и е потребно да ја демонстрира сопствената способност да обезбеди продукт кој одговара на потребите на потрошувачот и се стреми да ги задоволи барањата на потрошувачот преку ефективна примена на системот, вклучително и процесот на постојано подобрување на системот и безбедноста на […]