Author Archives: danilos@unet.com.mk

Американска Асоцијација на Банки за Крв

AABB е професионално тело стационирано во САД и организација за стандарди создадена во 1947 година од страна на Американската Асоцијација на Банки за Крв. AABB’s Програмата за Акредитација се стреми да го подобри квалитетот и сигурноста на собирањето, обработката, тестирањето, дистрибуцијата и администрирањето на крвта и крвните продукти. Програмот за Акредитација го овозможува квалитетот и […]

Светска Здравствена Организација Пракса на Добро Производство

Пракса на добро производство(GMP) е производство и тестирање кое обезбедува квалитет на производот. Праксата на Добро Производство(GMP) е дел од сигурноста на квалитетот која гарантира дека производите се произведени и контролирани од квалитетни стандарди во согласност со нивната употреба и како што се бара во процесот на продажба. Во Euromedics Swiss, оваа акредитација е додадена […]

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008 определува барања за квалитетен менаџмент систем во услови кога на организацијата и е потребно да ја демонстрира сопствената способност да обезбеди продукт кој одговара на потребите на потрошувачот и се стреми да ги задоволи барањата на потрошувачот преку ефективна примена на системот, вклучително и процесот на постојано подобрување на системот и безбедноста на […]

Марија

Мојот син е целиот мој живот. Кога носиш одлука да родиш дете без татко одговорноста е голема и исклучително и припаѓа на мајката. Одлуката за избор и зачувување на матични клетки е многу важна. Претставникот од Euromedics Swiss веднаш го придоби моето внимание заради професионализмот и брзината. Таа ми овозможи одлични услуги во текот на […]

Роксана

Една од моите главни грижи во текот на бременоста беше да најдам банка за матични клетки која може да ги задоволи сите мои барања, мислејќи на иднината на моите близнаци. Барав банка овде во Романија, акредитирана и потврдена од властите на Романија. Соработката со Euromedics Swiss започна преку телефонски разговор со медиционскиот претставник, со што […]

Лујза

Би сакале да му се заблагодариме на тимот на EUROMEDICS SWISS за професионализмот кој го покажаа во единствениот момент во нашиот живот. Јас го добив нивното целосно внимание, тие внимателно ни го објаснија значењето од земањето на матични клетки,како и предностите и ограничувањата на ова поле. Мислам дека го направив најдобриот чекор со тоа што […]