Американска Асоцијација на Банки за Крв

AABB е професионално тело стационирано во САД и организација за стандарди создадена во 1947 година од страна на Американската Асоцијација на Банки за Крв. AABB’s Програмата за Акредитација се стреми да го подобри квалитетот и сигурноста на собирањето, обработката, тестирањето, дистрибуцијата и администрирањето на крвта и крвните продукти. Програмот за Акредитација го овозможува квалитетот и оперативните системи во самите објекти.
Ние сме во процес на добивање на оваа важна акредитација која ќе го подобри нашиот квалитет.

Напишете коментар